لیزینگ کارآمد,لیزینگ کارامد,فروش خودروهای لوکس وارداتی,لیزینگ خودرو,فروش تریلر
اتوماسیون اداری کارامد لیزینگ,فروش اقساطی خودرو,فروش لیزینگی خودرو ارتباط با ما کارامد لیزینگ,فروش اقساطی خودرو,فروش لیزینگی خودرو کارامد لیزینگ,فروش اقساطی خودرو,فروش لیزینگی خودرو پرداخت اقساط کارامد لیزینگ,فروش اقساطی خودرو,فروش لیزینگی خودرو کارامد لیزینگ,فروش اقساطی خودرو,فروش لیزینگی خودرو اخبار کارامد لیزینگ,فروش اقساطی خودرو,فروش لیزینگی خودرو صفحه اصلی
لیزینگ کارامد,لیزینگ کارآمد,فروش لیزینگی,فروش اقساطی خودرو

نوع خودرو

پیش پرداخت 

تعداد اقساط

مبلغ وام

مبلغ کل قسط با بیمه بدنه

 
 

فوسو 6 تن

579.000.000

24

 800.000.000

 42،580.000

 

 675.000.000

 700.000.000

 37.470.000

 

 771.000.000

 600.000.000

 32.470.000

 

 595.000.000

36

 800.000.000

 31.670.000

 

 689.000.000

 700.000.000

27.900.000

 

 783.000.000

 600.000.000

 24.150.000

 

 611.000.000

48

 800.000.000

 26.350.000

 

 702.000.000

 700.000.000

 23.270.000

 

 794.000.000

 600.000.000

 20.170.000

 

نوع خودرو

پیش پرداخت 

تعداد اقساط

مبلغ وام

مبلغ کل قسط با بیمه بدنه

 
 

فوسو 6 تن

579.000.000

24

 800.000.000

 42،580.000

 

 675.000.000

 700.000.000

 37.470.000

 

 771.000.000

 600.000.000

 32.470.000

 

 595.000.000

36

 800.000.000

 31.670.000

 

 689.000.000

 700.000.000

27.900.000

 

 783.000.000

 600.000.000

 24.150.000

 

 611.000.000

48

 800.000.000

 26.350.000

 

 702.000.000

 700.000.000

 23.270.000

 

 794.000.000

 600.000.000

 20.170.000

 

932 تعداد بازدید از این صفحه : 

تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان فجر (جم سابق) - خیابان شهید لطفی - پلاک 71 - طبقه دوم و سوم             22-88493118-021              InfoKaramadLeasing.com
سیاست حفظ حریم خصوصی | شرایط استفاده
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت لیزینگ کارآمد میباشد 1394
لیزینگ کارامد,فروش اقساطی خودرو,فروش اقساطی خودروهای سنگین